Автор «Історії України-Русі» Микола Миколайович Аркас — видатний громадський діяч кінця XIX — початку XX століття, просвітник, історик, композитор. Першим великим внеском М. М. Аркаса у розвиток української культури було написання опери «Катерина» — першого твору нового шевченківського сюжету, що стоїть в одному рядку з класикою української національної опери — «Запорожцем за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського та «Тарасом Бульбою» М. Лисенка. Вперше опера прозвучала у виконанні трупи корифея українського театру М. Кропивницького на гастролях у Москві в 1899 р. Але навіть відомий в театральних колах, М. М. Аркас залишається таємничою персоною для більшості шанувальників української культури, адже він — не тільки композитор, але і автор першої популярної книги з історії України, написаною живою та образною українською мовою. Ім`я Аркаса-історика належить до категорії «імен, загублених в архівах». Його «Історія України-Русі» повернулася на книжкові полиці тільки через 80 років після виходу в світ першого видання, а його ім`я тільки останнім часом стало згадуватися в ряду найвідоміших істориків України — М. Грушевського, В. Антоновича, М. Костомарова.

М. М. АркасДля написання «Історії України-Русі» Микола Аркас вивчив сотні джерел, не обійшов увагою як історичні документи, так і український фольклор. Автор зібрав власну бібліотеку, яка налічує понад 4 тисяч томів, в якій можна було знайти різноманітну літературу, що відноситься до історії, письменності, культури і побуту українського народу. Ці матеріали були систематизовані і стали основою праці Аркаса з історії України. Видавати свою «Історію» Аркас вирішив у Петербурзі, тому що хотів доручити редагування книги В. Доманицькому, який заслужив у літературних колах високий авторитет як редактор-упорядник двох видань «Кобзаря». Доманицький приступив до редагування книги Аркаса з великим ентузіазмом, і в 1908 році перша історія Україна рідною мовою побачила світ. У сучасному виданні збережена чудова українська мова, стилістика викладу і орфографія автора.

Тираж книги розійшовся за кілька місяців. Резонанс, викликаний «Історією» Аркаса серед читачів, порівнювали навіть з «Кобзарем». Євген Чикаленко, відомий громадський діяч, меценат української культури, видавець і публіцист, писав Миколі Миколайовичу Аркасу: «Треба оддати Вам справедливість, Ви зробили своєю «Історією» багато, так багато, що й сподіватися того не можна було… На мою думку, вона має стояти поряд з «Кобзарем» настільною книжкою українця, і се має бути, до сього треба йти».

Представлена в нашому магазині книга М. М. Аркаса «Історії України-Русі» є репринтом першого видання «Історії України-Русі». Виправлені технічні помилки, які були допущені у виданні 1908 року. За архівними матеріалами відновлені ілюстрації та карти.