Автор «Ілюстрованої історії України» Михайло Грушевський – видатний український історик, академік Всеукраїнської академії наук, політичний діяч і публіцист, голова Української Центральної Ради, Президент Української Народної Республіки. Творча спадщина Грушевського захоплює своїм тематичним діапазоном, енциклопедичністю, фундаментальністю. Його перу належать близько 2000 робіт з історії, соціології, літератури, етнографії, фольклору. М. Грушевському донині, безумовно, належить перше місце в ієрархії українських істориків. І в сучасній Україні він один з найбільш читаних авторів. Особливої ??уваги заслуговує його монументальна праця – «Історія України-Русі».

Пам'ятник Михайлові Грушевському в КиєвіПочаток цієї праці було покладено в 1896 році. Коли Львівський університет вирішив створити кафедру української історії, міністр освіти Австрійської монархії Гауч зауважив, що «українська історія не є конкретною наукою». Кафедру офіційно довелося назвати кафедрою «Загальної історії». Однак молодий випускник Київського університету св. Володимира Михайло Грушевський, запрошений очолити цю кафедру, дуже скоро довів усім скептикам, що українська історія як наукова дисципліна має право на життя. Вже у своїй інавгураційній лекції він намітив план формування цілісної, об’єднаної загальною концепцією, наукової дисципліни з вивчення історії України.

Читаючи щорічний курс лекцій у Львівському університеті, молодий вчений одночасно працював над твором, аналогів якому не було на той момент, – «Історією України-Русі». У цьому творі він узагальнив результати досліджень попередників, використовував дані археології, етнографії та філології, обширний документальний матеріал з архівів. «Історія України-Русі» відображає становлення і розвиток культури, економіки та державності України. Грушевський викладає концепцію самостійного історичного розвитку українського народу. У баченні автора історія України, насамперед, самобутня і насичена подіями європейського та загальносвітового значення. Багато уваги приділено українсько-російським та українсько-польським відносинам, козацтву та козацькій республіці, демократичність підвалин якої стали основоположним принципом першої в Європі української конституції 1710 року, створеної гетьманом Ф. Орликом. Пізніше Михайло Грушевський готує популярну скорочену версію своєї головної праці – «Історії України-Русі».